همکاران و انبوه سازان گرامی

KWC
KWC

نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون

آشنایی با گروه صنعتی KWC

تاریخجه KWC سوئیس از 140 سال پیش در کارخانه ای کوچک در شهری از سوئیس آغاز شده است این کارخانه در ابتدا تولید کننده جعبه های موسیقی بود و توسط آدلف کارر بنا شده پس از مرگ وی والتر لوگینبول اداره کارخانه را بعهده گرفت و تولید جعبه های موسیقی را متوقف و شروع به تولید شیرآلات کرد . KWC دارای خط تولید در کشورهای ایالات متحده آمریکا ، آلمان و ایتالیا می باشد در سال 2013 کمپانی مشهور سوئیسی به نام" فرانکه " ( Franke ) برند KWC را خرید و KWC زیر مجموعه ای از برند معروف Franke به حساب می آید . لازم به ذکر است که نامگذاری KWC به دنبال Karrer and Weber Co. بوده است که نمادی از نام بنیانگذاران این برند قوی سوئیسی می باشد . تا امروز تنها نماینده رسمی KWC در خاورمیانه ، شرکت شیرهای ساختمانی وصنعتی ایران ( KWC IRAN ) است .
شیرآلات KWC دارای 2 سال ضمانت می باشد.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-آفتابه
6,900,000
6,072,000
شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-دوش
7,560,000
6,652,800
شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-روشویی پایه بلند
8,750,000
7,700,000
شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-روشویی
7,250,000
6,380,000
شیرآلات KWC دومو مدل دومو
شیرآلات دومو KWC
دومو
مدل دومو
شیرآلات KWC-آفتابه
7,100,000
6,248,000
شیرآلات KWC دومو مدل دومو
شیرآلات دومو KWC
دومو
مدل دومو
شیرآلات KWC-دوش
8,980,000
7,902,400
شیرآلات KWC دومو مدل دومو
شیرآلات دومو KWC
دومو
مدل دومو
شیرآلات KWC-روشویی
7,800,000
6,864,000
شیرآلات KWC دومو مدل دومو
شیرآلات دومو KWC
دومو
مدل دومو
شیرآلات KWC-روشویی پایه بلند
8,500,000
7,480,000
شیرآلات KWC جنسیس مدل جنسیس
شیرآلات جنسیس KWC
جنسیس
مدل جنسیس
شیرآلات KWC-آفتابه
7,800,000
6,864,000
شیرآلات KWC جنسیس مدل جنسیس
شیرآلات جنسیس KWC
جنسیس
مدل جنسیس
شیرآلات KWC-دوش
7,750,000
6,820,000
شیرآلات KWC جنسیس مدل جنسیس
شیرآلات جنسیس KWC
جنسیس
مدل جنسیس
شیرآلات KWC-روشویی
6,900,000
6,072,000
شیرآلات KWC ایو طلایی مدل ایو طلایی
شیرآلات ایو طلایی KWC
ایو طلایی
مدل ایو طلایی
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
31,500,000
27,720,000
شیرآلات KWC ایو کرم مدل ایو کرم
شیرآلات ایو کرم KWC
ایو کرم
مدل ایو کرم
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
12,920,000
11,369,600
شیرآلات KWC جت مدل جت
شیرآلات جت KWC
جت
مدل جت
شیرآلات KWC-آفتابه
6,800,000
5,984,000
شیرآلات KWC جت مدل جت
شیرآلات جت KWC
جت
مدل جت
شیرآلات KWC-دوش
7,950,000
6,996,000
شیرآلات KWC جت مدل جت
شیرآلات جت KWC
جت
مدل جت
شیرآلات KWC-روشویی
7,150,000
6,292,000
شیرآلات KWC مریت مدل مریت
شیرآلات مریت KWC
مریت
مدل مریت
شیرآلات KWC-آفتابه
6,500,000
5,720,000
شیرآلات KWC مریت مدل مریت
شیرآلات مریت KWC
مریت
مدل مریت
شیرآلات KWC-دوش
8,350,000
7,348,000
شیرآلات KWC مریت جواستیک مدل مریت جواستیک
شیرآلات مریت جواستیک KWC
مریت جواستیک
مدل مریت جواستیک
شیرآلات KWC-روشویی
6,250,000
5,500,000
شیرآلات KWC مریت مدل مریت
شیرآلات مریت KWC
مریت
مدل مریت
شیرآلات KWC-روشویی
8,740,000
7,691,200
شیرآلات KWC ریتا مدل ریتا
شیرآلات ریتا KWC
ریتا
مدل ریتا
شیرآلات KWC-آفتابه
6,500,000
5,720,000
شیرآلات KWC ریتا مدل ریتا
شیرآلات ریتا KWC
ریتا
مدل ریتا
شیرآلات KWC-دوش
7,500,000
6,600,000
شیرآلات KWC ریتا مدل ریتا
شیرآلات ریتا KWC
ریتا
مدل ریتا
شیرآلات KWC-روشویی
6,800,000
5,984,000
شیرآلات KWC ترموستاتیک مدل ترموستاتیک
شیرآلات ترموستاتیک KWC
ترموستاتیک
مدل ترموستاتیک
شیرآلات KWC-آفتابه
9,300,000
8,184,000
شیرآلات KWC ترموستاتیک مدل ترموستاتیک
شیرآلات ترموستاتیک KWC
ترموستاتیک
مدل ترموستاتیک
شیرآلات KWC-دوش
9,450,000
8,316,000
شیرآلات KWC زئوس مدل زئوس
شیرآلات زئوس KWC
زئوس
مدل زئوس
شیرآلات KWC-آفتابه
6,950,000
6,116,000
شیرآلات KWC زئوس مدل زئوس
شیرآلات زئوس KWC
زئوس
مدل زئوس
شیرآلات KWC-دوش
7,650,000
6,732,000
شیرآلات KWC زئوس مدل زئوس
شیرآلات زئوس KWC
زئوس
مدل زئوس
شیرآلات KWC-روشویی
7,880,000
6,934,400
شیرآلات KWC آکوا باطری مدل آکوا باطری
شیرآلات آکوا باطری KWC
آکوا باطری
مدل آکوا باطری
شیرآلات KWC-چشمی
21,550,000
18,964,000
شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-چشمی
21,500,000
18,920,000
شیرآلات KWC دومو الکترونیکی مدل دومو الکترونیکی
شیرآلات دومو الکترونیکی KWC
دومو الکترونیکی
مدل دومو الکترونیکی
شیرآلات KWC-چشمی
22,900,000
20,152,000
شیرآلات KWC هارمونیا مدل هارمونیا
شیرآلات هارمونیا KWC
هارمونیا
مدل هارمونیا
شیرآلات KWC-چشمی
21,500,000
18,920,000
شیرآلات KWC مریت مدل مریت
شیرآلات مریت KWC
مریت
مدل مریت
شیرآلات KWC-چشمی
22,000,000
19,360,000
شیرآلات KWC زئوس مدل زئوس
شیرآلات زئوس KWC
زئوس
مدل زئوس
شیرآلات KWC-چشمی
22,250,000
19,580,000
شیرآلات KWC اوتانا مدل اوتانا
شیرآلات اوتانا KWC
اوتانا
مدل اوتانا
شیرآلات KWC-علم یونیکا
11,750,000
10,340,000
شیرآلات KWC فیت ایر مدل فیت ایر
شیرآلات فیت ایر KWC
فیت ایر
مدل فیت ایر
شیرآلات KWC-علم یونیکا
5,225,000
4,598,000
شیرآلات KWC اراکل مدل اراکل
شیرآلات اراکل KWC
اراکل
مدل اراکل
شیرآلات KWC-علم یونیکا
12,355,000
10,872,400
شیرآلات KWC ویژن مدل ویژن
شیرآلات ویژن KWC
ویژن
مدل ویژن
شیرآلات KWC-علم یونیکا
13,375,000
11,770,000
شیرآلات KWC دومو مدل دومو
شیرآلات دومو KWC
دومو
مدل دومو
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
11,600,000
10,208,000
شیرآلات KWC جت مدل جت
شیرآلات جت KWC
جت
مدل جت
شیرآلات KWC-ظرفشویی
5,880,000
5,174,400
شیرآلات KWC کونوس مدل کونوس
شیرآلات کونوس KWC
کونوس
مدل کونوس
شیرآلات KWC-ظرفشویی
9,900,000
8,712,000
شیرآلات KWC مریت مدل مریت
شیرآلات مریت KWC
مریت
مدل مریت
شیرآلات KWC-ظرفشویی
8,740,000
7,691,200
شیرآلات KWC ریتا مدل ریتا
شیرآلات ریتا KWC
ریتا
مدل ریتا
شیرآلات KWC-ظرفشویی
9,600,000
8,448,000
شیرآلات KWC سین مدل سین
شیرآلات سین KWC
سین
مدل سین
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
9,550,000
8,404,000
شیرآلات KWC آوا مدل آوا
شیرآلات آوا KWC
آوا
مدل آوا
شیرآلات KWC-ظرفشویی
8,960,000
7,884,800
شیرآلات KWC کواترو مدل کواترو
شیرآلات کواترو KWC
کواترو
مدل کواترو
شیرآلات KWC-آفتابه
8,100,000
7,128,000
شیرآلات KWC کواترو مدل کواترو
شیرآلات کواترو KWC
کواترو
مدل کواترو
شیرآلات KWC-دوش
8,950,000
7,876,000
شیرآلات KWC کواترو مدل کواترو
شیرآلات کواترو KWC
کواترو
مدل کواترو
شیرآلات KWC-روشویی
8,500,000
7,480,000
شیرآلات KWC زو مدل زو
شیرآلات زو KWC
زو
مدل زو
شیرآلات KWC-آفتابه
7,250,000
6,380,000
شیرآلات KWC زو مدل زو
شیرآلات زو KWC
زو
مدل زو
شیرآلات KWC-دوش
8,000,000
7,040,000
شیرآلات KWC زو مدل زو
شیرآلات زو KWC
زو
مدل زو
شیرآلات KWC-روشویی
8,300,000
7,304,000
شیرآلات KWC زو مدل زو
شیرآلات زو KWC
زو
مدل زو
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
13,400,000
11,792,000
شیرآلات KWC آوا سفید مدل آوا سفید
شیرآلات آوا سفید KWC
آوا سفید
مدل آوا سفید
شیرآلات KWC-آفتابه
7,600,000
6,688,000
شیرآلات KWC آوا سفید مدل آوا سفید
شیرآلات آوا سفید KWC
آوا سفید
مدل آوا سفید
شیرآلات KWC-دوش
8,260,000
7,268,800
شیرآلات KWC آوا سفید مدل آوا سفید
شیرآلات آوا سفید KWC
آوا سفید
مدل آوا سفید
شیرآلات KWC-روشویی پایه بلند
9,450,000
8,316,000
شیرآلات KWC آوا سفید مدل آوا سفید
شیرآلات آوا سفید KWC
آوا سفید
مدل آوا سفید
شیرآلات KWC-روشویی
7,950,000
6,996,000
شیرآلات KWC آوا مشکی مدل آوا مشکی
شیرآلات آوا مشکی KWC
آوا مشکی
مدل آوا مشکی
شیرآلات KWC-آفتابه
7,950,000
6,996,000
شیرآلات KWC آوا مشکی مدل آوا مشکی
شیرآلات آوا مشکی KWC
آوا مشکی
مدل آوا مشکی
شیرآلات KWC-دوش
8,610,000
7,576,800
شیرآلات KWC آوا مشکی مدل آوا مشکی
شیرآلات آوا مشکی KWC
آوا مشکی
مدل آوا مشکی
شیرآلات KWC-روشویی پایه بلند
9,800,000
8,624,000
شیرآلات KWC آوا مشکی مدل آوا مشکی
شیرآلات آوا مشکی KWC
آوا مشکی
مدل آوا مشکی
شیرآلات KWC-روشویی
8,300,000
7,304,000
شیرآلات KWC دومو سفید مدل دومو سفید
شیرآلات دومو سفید KWC
دومو سفید
مدل دومو سفید
شیرآلات KWC-آفتابه
7,800,000
6,864,000
شیرآلات KWC دومو سفید مدل دومو سفید
شیرآلات دومو سفید KWC
دومو سفید
مدل دومو سفید
شیرآلات KWC-دوش
9,680,000
8,518,400
شیرآلات KWC دومو سفید مدل دومو سفید
شیرآلات دومو سفید KWC
دومو سفید
مدل دومو سفید
شیرآلات KWC-روشویی
8,500,000
7,480,000
شیرآلات KWC دومو سفید مدل دومو سفید
شیرآلات دومو سفید KWC
دومو سفید
مدل دومو سفید
شیرآلات KWC-ظرفشویی شلنگدار
12,300,000
10,824,000
شیرآلات KWC دومو سفید مدل دومو سفید
شیرآلات دومو سفید KWC
دومو سفید
مدل دومو سفید
شیرآلات KWC-ظرفشویی
6,450,000
5,676,000
شیرآلات KWC زئوس سفید مدل زئوس سفید
شیرآلات زئوس سفید KWC
زئوس سفید
مدل زئوس سفید
شیرآلات KWC-آفتابه
7,650,000
6,732,000
شیرآلات KWC زئوس سفید مدل زئوس سفید
شیرآلات زئوس سفید KWC
زئوس سفید
مدل زئوس سفید
شیرآلات KWC-دوش
8,350,000
7,348,000
شیرآلات KWC زئوس سفید مدل زئوس سفید
شیرآلات زئوس سفید KWC
زئوس سفید
مدل زئوس سفید
شیرآلات KWC-روشویی
8,580,000
7,550,400
شیرآلات KWC زئوس مشکی مدل زئوس مشکی
شیرآلات زئوس مشکی KWC
زئوس مشکی
مدل زئوس مشکی
شیرآلات KWC-آفتابه
8,000,000
7,040,000
شیرآلات KWC زئوس مشکی مدل زئوس مشکی
شیرآلات زئوس مشکی KWC
زئوس مشکی
مدل زئوس مشکی
شیرآلات KWC-دوش
8,700,000
7,656,000
شیرآلات KWC زئوس مشکی مدل زئوس مشکی
شیرآلات زئوس مشکی KWC
زئوس مشکی
مدل زئوس مشکی
شیرآلات KWC-روشویی
8,930,000
7,858,400

آموزش نصب شیرآلات

شیرآلات KWC

شیرآلات بهداشتی ساختمان

خدمات پس از فروش KWC

خرید و فروش شیرآلات KWC

لیست قیمت محصولات KWC

کاتالوگ محصولات KWC

راهنمای خرید شیرآلات

نمایندگی شرکت KWC