همکاران و انبوه سازان گرامی

شایان
شایان

نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون

آشنایی با گروه صنعتی شایان

شركت شیرآلات شایان با سی سال سابقه درخشان در تولید شیرآلات بهداشتی (شیرآلات اهرمی - شیرآلات کلاسیک - علم یونیکا) نامی آشنا و معتبر برای مصرف كنندگان عزیز می باشد. این شركت با در اختیار داشتن كادر فنی مجرب و بهره گیری از دانش روز و استفاده از تكنولوژی مدرن همواره سعی در تولید محصولات متنوع ، با كیفیت و بادوام داشته است

آگهی نامه تخصصی ساختمون

شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-آفتابه
4,798,000
4,078,300
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-دوش
4,798,000
4,078,300
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,884,000
4,151,400
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-روشویی
4,884,000
4,151,400
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
7,180,000
6,103,000
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-دوش
7,168,000
6,092,800
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-روشویی
5,811,000
4,939,350
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
7,786,000
6,618,100
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-آفتابه
5,178,000
4,401,300
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-دوش
5,539,000
4,708,150
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-روشویی
4,588,000
3,899,800
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,613,000
3,921,050
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-آفتابه
4,135,000
3,514,750
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-دوش
4,871,000
4,140,350
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-روشویی
4,029,000
3,424,650
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,251,000
3,613,350
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-آفتابه
4,135,000
3,514,750
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-دوش
4,871,000
4,140,350
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-روشویی
4,029,000
3,424,650
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,251,000
3,613,350
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-آفتابه
2,643,000
2,246,550
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-دوش
3,740,000
3,179,000
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-روشویی
3,359,000
2,855,150
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-ظرفشویی
3,790,000
3,221,500
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-آفتابه
4,209,000
3,577,650
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-دوش
4,521,000
3,842,850
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-روشویی
4,001,000
3,400,850
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,448,000
3,780,800
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-آفتابه
5,178,000
4,401,300
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-دوش
5,539,000
4,708,150
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-روشویی
4,588,000
3,899,800
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,613,000
3,921,050
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-آفتابه
10,744,000
9,132,400
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-دوش
8,909,000
7,572,650
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-روشویی
9,212,000
7,830,200
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-ظرفشویی
10,204,000
8,673,400
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
12,990,000
11,041,500
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-روشویی
11,484,000
9,761,400
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-دوش
11,309,000
9,612,650
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
13,102,000
11,136,700
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
8,260,000
7,021,000
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-روشویی
6,515,000
5,537,750
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-دوش
7,184,000
6,106,400
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
7,234,000
6,148,900
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-آفتابه
2,369,000
2,013,650
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-دوش
3,232,000
2,747,200
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-روشویی
2,903,000
2,467,550
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-ظرفشویی
3,200,000
2,720,000
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-آفتابه
2,105,000
1,789,250
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-دوش
2,686,000
2,283,100
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-روشویی
2,800,000
2,380,000
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-ظرفشویی
2,850,000
2,422,500
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-ظرفشویی
3,212,000
2,730,200
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-روشویی
3,007,000
2,555,950
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-دوش
2,926,000
2,487,100
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-آفتابه
2,386,000
2,028,100
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-آفتابه
3,245,000
2,758,250
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-دوش
3,841,000
3,264,850
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-روشویی
3,363,000
2,858,550
شیرآلات شایان طنابی مدل طنابی
شیرآلات طنابی شایان
طنابی
مدل طنابی
شیرآلات شایان-فلاش تانک
1,072,000
911,200
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-آفتابه
4,351,000
3,698,350
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-دوش
4,691,000
3,987,350
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-روشویی
3,801,000
3,230,850
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,972,000
4,226,200
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-ظرفشویی
5,408,000
4,596,800
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-روشویی
4,413,000
3,751,050
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-دوش
4,993,000
4,244,050
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-آفتابه
4,621,000
3,927,850
شیرآلات شایان بهار مدل بهار
شیرآلات بهار شایان
بهار
مدل بهار
شیرآلات شایان-ظرفشویی دیواری
5,692,000
4,838,200
شیرآلات شایان دسته بغل الماس مدل دسته بغل الماس
شیرآلات دسته بغل الماس شایان
دسته بغل الماس
مدل دسته بغل الماس
شیرآلات شایان-روشویی
5,166,000
4,391,100
شیرآلات شایان فیروزه مدل فیروزه
شیرآلات فیروزه شایان
فیروزه
مدل فیروزه
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,983,000
4,235,550
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,724,000
4,015,400
شیرآلات شایان شقایق مدل شقایق
شیرآلات شقایق شایان
شقایق
مدل شقایق
شیرآلات شایان-روشویی
3,023,000
2,569,550
شیرآلات شایان ونوس مدل ونوس
شیرآلات ونوس شایان
ونوس
مدل ونوس
شیرآلات شایان-ظرفشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
15,215,000
12,932,750
شیرآلات شایان آبشار مدل آبشار
شیرآلات آبشار شایان
آبشار
مدل آبشار
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,454,000
2,085,900
شیرآلات شایان اروند مدل اروند
شیرآلات اروند شایان
اروند
مدل اروند
شیرآلات شایان-علم یونیکا
7,350,000
6,247,500
شیرآلات شایان دیبا مدل دیبا
شیرآلات دیبا شایان
دیبا
مدل دیبا
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,897,000
2,462,450
شیرآلات شایان هرمز مدل هرمز
شیرآلات هرمز شایان
هرمز
مدل هرمز
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,460,000
2,091,000
شیرآلات شایان هرمز سفید مدل هرمز سفید
شیرآلات هرمز سفید شایان
هرمز سفید
مدل هرمز سفید
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,960,000
2,516,000
شیرآلات شایان خلیج مدل خلیج
شیرآلات خلیج شایان
خلیج
مدل خلیج
شیرآلات شایان-علم یونیکا
9,190,000
7,811,500
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-علم یونیکا
10,182,000
8,654,700
شیرآلات شایان سوپرفلت طلایی مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات سوپرفلت طلایی شایان
سوپرفلت طلایی
مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
17,450,000
14,832,500

آموزش نصب شیرآلات

شیرآلات شایان

شیرآلات بهداشتی ساختمان

خدمات پس از فروش شایان

خرید و فروش شیرآلات شایان

لیست قیمت محصولات شایان

کاتالوگ محصولات شایان

راهنمای خرید شیرآلات

نمایندگی شرکت شایان