همکاران و انبوه سازان گرامی

شاک

نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون

آشنایی با گروه صنعتی شاک

کمپانی شاک آلمان بیشتر از سی سال به تولید سینک های گرانیتی مشغول است. شاک به سبب تکنولوژی انحصاری در ساخت و طراحی محصولات بنیانگذار استانداردها و سبکی نو در دنیای سینک های گرانیتی است. سالانه در حدود 75درصد از دومیلیون سینک گرانیتی عرضه شده در دنیا توسط این کمپانی تولید میشود. شاک با ارائه سه محصول کریستادور، کریستالایت پلاس و کریستا استون در طرح ها و رنگهای منحصر به فرد پاسخ گوی نیاز اشپزخانه های مدرن خواهد بود. سینک های شاک دارای 80درصد کوارتزمیباشد که سخت ترین ماده تشکیل دهنده گرانیت است. گرانیت استفاده شده در سینک شاک با اکرلیک از بالاترین درجه کیفی ترکیب شده است که ساختار بسیار سخت و غیر قابل نفوذی ایجاد میکند و در مقابل ضربه و جرم پذیری بسیار مقاوم است، همچنین سبب افزایش طول عمر سینک میشود.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل City150Nero
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
City150Nero
مدل City150Nero
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Nemo100Blue
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Nemo100Blue
مدل Nemo100Blue
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Nemo100Green
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Nemo100Green
مدل Nemo100Green
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Nemo100Orange
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Nemo100Orange
مدل Nemo100Orange
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Nemo100Pink
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Nemo100Pink
مدل Nemo100Pink
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Formhaus150Alpina
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Formhaus150Alpina
مدل Formhaus150Alpina
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Formhausd200Moonstone
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Formhausd200Moonstone
مدل Formhausd200Moonstone
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Formhausd200Croma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Formhausd200Croma
مدل Formhausd200Croma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Formhausd200Alpina
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Formhausd200Alpina
مدل Formhausd200Alpina
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Formhausd200Nero
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Formhausd200Nero
مدل Formhausd200Nero
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل HorizontN200Bronze
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
HorizontN200Bronze
مدل HorizontN200Bronze
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل HorizontN200Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
HorizontN200Polaris
مدل HorizontN200Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Greenwich100Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Greenwich100Magma
مدل Greenwich100Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Greenwich100Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Greenwich100Polaris
مدل Greenwich100Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Mono100Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Mono100Polaris
مدل Mono100Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Mono100Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Mono100Magma
مدل Mono100Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Imago150
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Imago150
مدل Imago150
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل City200Nero
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
City200Nero
مدل City200Nero
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل City200Alpina
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
City200Alpina
مدل City200Alpina
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Imago200Everest
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Imago200Everest
مدل Imago200Everest
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Imago200Nero
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Imago200Nero
مدل Imago200Nero
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Signusd150Vintage
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Signusd150Vintage
مدل Signusd150Vintage
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall100Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall100Polaris
مدل Waterfall100Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall100Rouge
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall100Rouge
مدل Waterfall100Rouge
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Signus200Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Signus200Magma
مدل Signus200Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Signus200Vintage
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Signus200Vintage
مدل Signus200Vintage
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Signus200Carbonium
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Signus200Carbonium
مدل Signus200Carbonium
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont100Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont100Magma
مدل Horizont100Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont100Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont100Polaris
مدل Horizont100Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus150Carbonium
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus150Carbonium
مدل Opus150Carbonium
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus150Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus150Polaris
مدل Opus150Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Magma
مدل Waterfalld150Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Bronze
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Bronze
مدل Waterfalld150Bronze
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Earth
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Earth
مدل Waterfalld150Earth
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Rouge
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Rouge
مدل Waterfalld150Rouge
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Polaris
مدل Waterfalld150Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont150Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont150Polaris
مدل Horizont150Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus200Earth
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus200Earth
مدل Opus200Earth
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus200Vintage
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus200Vintage
مدل Opus200Vintage
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus200Stone
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus200Stone
مدل Opus200Stone
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus200Bronze
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus200Bronze
مدل Opus200Bronze
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Opus200Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Opus200Polaris
مدل Opus200Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Modena200Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Modena200Magma
مدل Modena200Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Modena200Bronze
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Modena200Bronze
مدل Modena200Bronze
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Modena200Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Modena200Polaris
مدل Modena200Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Modena200Magnolia
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Modena200Magnolia
مدل Modena200Magnolia
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont200Magma
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont200Magma
مدل Horizont200Magma
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont200Bronze
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont200Bronze
مدل Horizont200Bronze
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Horizont200Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Horizont200Polaris
مدل Horizont200Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Stone
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Stone
مدل Waterfall200Stone
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Polaris
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Polaris
مدل Waterfall200Polaris
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Rouge
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Rouge
مدل Waterfall200Rouge
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Vintage
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Vintage
مدل Waterfall200Vintage
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Signus200Rocken
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Signus200Rocken
مدل Signus200Rocken
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfalld150Indigo
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfalld150Indigo
مدل Waterfalld150Indigo
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Magnolia
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Magnolia
مدل Waterfall200Magnolia
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک گرانیتی شاک گرانیتی مدل Waterfall200Indigo
سینک گرانیتی گرانیتی شاک
Waterfall200Indigo
مدل Waterfall200Indigo
سینک گرانیتی شاک-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز

سینک گرانیتی شاک آشپزخانه

سینک گرانیتی خارجی آشپزخانه

قیمت سینک گرانیتی شاک آشپزخانه

خرید سینک گرانیتی شاک آشپزخانه

فروش سینک گرانیتی شاک آشپزخانه