نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون
شرکت کن در سال 1362 برای اولین بار اقدام به تولید هود در ایران نمود. با افزایش استقبال مشتریان داخلی ، متخصصین شرکت تصمیم به افزایش کیفیت و نفوذ در بازارهای خارجی گرفتند و امروزه شاهد هستیم که محصولات کن به کشورهایی چون عراق، افغانستان، ترکیه و آفریقا صادر می شود. سینک های کن ساخت ترکیه با استاندارد اتحادیه اروپا CE و دارای علامت استاندارد ایران که نشانه مرغوبیت کالاست ، می باشد.کلیه سینک های کن دارای سیفون و برای ساخت آنها از ورق های استینلس با ضخامت 0.8 استفاده شده است. قابل ذکر است که تمامی سینک های کن دارای 60 ماه ضمانت است.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت کن

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4

خدمات پس از فروش شرکت کن

جدیدترین محصولات کن

مطالب آموزشی سینک ظرفشویی

آگهی نامه تخصصی ساختمون

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9011
سینک ظرفشویی توکار کن
9011-2لگنه
مدل 9011
سینک کن-توکار
13,970,000
10,896,600
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9021
سینک ظرفشویی توکار کن
9021-2لگنه
مدل 9021
سینک کن-توکار
13,970,000
10,896,600
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9031
سینک ظرفشویی توکار کن
9031-2لگنه
مدل 9031
سینک کن-توکار
13,970,000
10,896,600
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9041
سینک ظرفشویی توکار کن
9041-2لگنه
مدل 9041
سینک کن-توکار
13,970,000
10,896,600
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8072
سینک ظرفشویی توکار کن
8072-2لگنه
مدل 8072
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8062P
سینک ظرفشویی توکار کن
8062P-2لگنه
مدل 8062P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8052P
سینک ظرفشویی توکار کن
8052P-2لگنه
مدل 8052P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8032P
سینک ظرفشویی توکار کن
8032P-2لگنه
مدل 8032P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8022
سینک ظرفشویی توکار کن
8022-2لگنه
مدل 8022
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7033
سینک ظرفشویی توکار کن
7033-2لگنه
مدل 7033
سینک کن-توکار
9,790,000
7,636,200
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 438
سینک ظرفشویی توکار کن
438-2لگنه
مدل 438
سینک کن-توکار
8,900,000
6,942,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 437
سینک ظرفشویی توکار کن
437-2لگنه
مدل 437
سینک کن-توکار
8,900,000
6,942,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8062
سینک ظرفشویی توکار کن
8062-2لگنه
مدل 8062
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8072P
سینک ظرفشویی توکار کن
8072P-2لگنه
مدل 8072P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 439
سینک ظرفشویی توکار کن
439-2لگنه
مدل 439
سینک کن-توکار
8,900,000
6,942,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8031P
سینک ظرفشویی توکار کن
8031P-2لگنه
مدل 8031P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8041P
سینک ظرفشویی توکار کن
8041P-2لگنه
مدل 8041P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8052
سینک ظرفشویی توکار کن
8052-1لگنه
مدل 8052
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8032
سینک ظرفشویی توکار کن
8032-1لگنه
مدل 8032
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8022P
سینک ظرفشویی توکار کن
8022P-1لگنه
مدل 8022P
سینک کن-توکار
12,150,000
9,477,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7034
سینک ظرفشویی توکار کن
7034-1لگنه
مدل 7034
سینک کن-توکار
9,350,000
7,293,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4040
سینک ظرفشویی توکار کن
4040-1لگنه
مدل 4040
سینک کن-توکار
11,200,000
8,736,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4030
سینک ظرفشویی توکار کن
4030-1لگنه
مدل 4030
سینک کن-توکار
11,200,000
8,736,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4050
سینک ظرفشویی توکار کن
4050-1لگنه
مدل 4050
سینک کن-توکار
12,500,000
9,750,000
سینک ظرفشویی کن توکار مدل 6050
سینک ظرفشویی توکار کن
6050-1لگنه
مدل 6050
سینک کن-توکار
13,500,000
10,530,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9022
سینک ظرفشویی روکار کن
9022-2لگنه
مدل 9022
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9022P
سینک ظرفشویی روکار کن
9022P-2لگنه
مدل 9022P
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9032
سینک ظرفشویی روکار کن
9032-2لگنه
مدل 9032
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9032P
سینک ظرفشویی روکار کن
9032P-2لگنه
مدل 9032P
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9052
سینک ظرفشویی روکار کن
9052-2لگنه
مدل 9052
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9052P
سینک ظرفشویی روکار کن
9052P-2لگنه
مدل 9052P
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9062
سینک ظرفشویی روکار کن
9062-2لگنه
مدل 9062
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9062P
سینک ظرفشویی روکار کن
9062P-2لگنه
مدل 9062P
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9072
سینک ظرفشویی روکار کن
9072-2لگنه
مدل 9072
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9072P
سینک ظرفشویی روکار کن
9072P-2لگنه
مدل 9072P
سینک کن-روکار
12,650,000
9,867,000
سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9041P
سینک ظرفشویی روکار کن
9041P-2لگنه
مدل 9041P
سینک کن-روکار
13,970,000
10,896,600
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل جاز مشکی
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
جاز مشکی-2لگنه
مدل جاز مشکی
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل جاز اسنوا
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
جاز اسنوا-2لگنه
مدل جاز اسنوا
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل جاز کرم
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
جاز کرم-2لگنه
مدل جاز کرم
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل پلو
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
پلو-2لگنه
مدل پلو
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل alazia2b
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
alazia2b-2لگنه
مدل alazia2b
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل alazia34b
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
alazia34b-2لگنه
مدل alazia34b
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل aldora2b
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
aldora2b-2لگنه
مدل aldora2b
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل athlos2b
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
athlos2b-2لگنه
مدل athlos2b
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل vivaldi
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
vivaldi-2لگنه
مدل vivaldi
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز
سینک ظرفشویی کن گرانیتی مدل vivaldi150
سینک ظرفشویی گرانیتی کن
vivaldi150-2لگنه
مدل vivaldi150
سینک کن-گرانیتی
قیمت :
استعلام روز

تیزر تبلیغاتی شرکت کن

سینک ظرفشویی کن

خدمات پس از فروش کن

نمایندگی محصولات کن

سینک روکار و توکار

لیست قیمت محصولات کن

کاتالوگ محصولات کن

راهنمای خرید سینک ظرفشویی