نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون
شرکت کن در سال 1362 برای اولین بار اقدام به تولید هود در ایران نمود. با افزایش استقبال مشتریان داخلی ، متخصصین شرکت تصمیم به افزایش کیفیت و نفوذ در بازارهای خارجی گرفتند و امروزه شاهد هستیم که محصولات کن به کشورهایی چون عراق، افغانستان، ترکیه و آفریقا صادر می شود. قطعات اجاق گاز های کن ساخت کشور ایتالیا با استاندارد اتحادیه اروپا CE می باشد که در ایران مونتاژ می شود و دارای علامت استاندارد ایران که نشانه مرغوبیت کالاست ، می باشد.قابل ذکر است که تمامی اجاق گاز های کن دارای 24 ضمانت و با نصب رایگان می باشد.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت کن

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4

خدمات پس از فروش شرکت کن

جدیدترین محصولات کن

مطالب آموزشی اجاق گاز

آگهی نامه تخصصی ساختمون

اجاق گاز کن استیل مدل 513M
اجاق گاز استیل کن
513M-5شعله
مدل 513M
اجاق گاز کن-استیل
43,200,000
37,584,000
اجاق گاز کن استیل مدل 513S
اجاق گاز استیل کن
513S-5شعله
مدل 513S
اجاق گاز کن-استیل
41,900,000
36,453,000
اجاق گاز کن استیل مدل 513SX
اجاق گاز استیل کن
513SX-5شعله
مدل 513SX
اجاق گاز کن-استیل
42,900,000
37,323,000
اجاق گاز کن استیل مدل 518M
اجاق گاز استیل کن
518M-5شعله
مدل 518M
اجاق گاز کن-استیل
43,200,000
37,584,000
اجاق گاز کن استیل مدل 518S
اجاق گاز استیل کن
518S-5شعله
مدل 518S
اجاق گاز کن-استیل
42,350,000
36,844,500
اجاق گاز کن استیل مدل 518SX
اجاق گاز استیل کن
518SX-5شعله
مدل 518SX
اجاق گاز کن-استیل
42,900,000
37,323,000
اجاق گاز کن استیل مدل 530S
اجاق گاز استیل کن
530S-5شعله
مدل 530S
اجاق گاز کن-استیل
42,600,000
37,062,000
اجاق گاز کن استیل مدل 524S
اجاق گاز استیل کن
524S-5شعله
مدل 524S
اجاق گاز کن-استیل
43,200,000
37,584,000
اجاق گاز کن استیل مدل 530M
اجاق گاز استیل کن
530M-5شعله
مدل 530M
اجاق گاز کن-استیل
43,200,000
37,584,000
اجاق گاز کن استیل مدل 532SF
اجاق گاز استیل کن
532SF-5شعله
مدل 532SF
اجاق گاز کن-استیل
45,650,000
39,715,500
اجاق گاز کن استیل مدل 531SF
اجاق گاز استیل کن
531SF-5شعله
مدل 531SF
اجاق گاز کن-استیل
45,650,000
39,715,500
اجاق گاز کن استیل مدل 532S
اجاق گاز استیل کن
532S-5شعله
مدل 532S
اجاق گاز کن-استیل
44,800,000
38,976,000
اجاق گاز کن استیل مدل 531S
اجاق گاز استیل کن
531S-5شعله
مدل 531S
اجاق گاز کن-استیل
44,800,000
38,976,000
اجاق گاز کن استیل مدل 523S
اجاق گاز استیل کن
523S-5شعله
مدل 523S
اجاق گاز کن-استیل
42,300,000
36,801,000
اجاق گاز کن استیل مدل 518B
اجاق گاز استیل کن
518B-5شعله
مدل 518B
اجاق گاز کن-استیل
42,300,000
36,801,000
اجاق گاز کن استیل مدل IS9501
اجاق گاز استیل کن
IS9501-5شعله
مدل IS9501
اجاق گاز کن-استیل
31,300,000
27,231,000
اجاق گاز کن استیل مدل IS9502
اجاق گاز استیل کن
IS9502-5شعله
مدل IS9502
اجاق گاز کن-استیل
31,200,000
27,144,000
اجاق گاز کن استیل مدل CS7501
اجاق گاز استیل کن
CS7501-5شعله
مدل CS7501
اجاق گاز کن-استیل
44,800,000
38,976,000
اجاق گاز کن استیل مدل 403S
اجاق گاز استیل کن
403S-4شعله
مدل 403S
اجاق گاز کن-استیل
36,500,000
31,755,000
اجاق گاز کن استیل مدل 203S
اجاق گاز استیل کن
203S-2شعله
مدل 203S
اجاق گاز کن-استیل
24,500,000
21,315,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511GW
اجاق گاز شیشه ای کن
511GW-5شعله
مدل 511GW
اجاق گاز کن-شیشه ای
45,300,000
39,411,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G
اجاق گاز شیشه ای کن
521G-5شعله
مدل 521G
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521GW
اجاق گاز شیشه ای کن
521GW-5شعله
مدل 521GW
اجاق گاز کن-شیشه ای
45,300,000
39,411,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 501G
اجاق گاز شیشه ای کن
501G-5شعله
مدل 501G
اجاق گاز کن-شیشه ای
38,900,000
33,843,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511G
اجاق گاز شیشه ای کن
511G-5شعله
مدل 511G
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 525M
اجاق گاز شیشه ای کن
525M-5شعله
مدل 525M
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G
اجاق گاز شیشه ای کن
526G-5شعله
مدل 526G
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,100,000
36,627,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G
اجاق گاز شیشه ای کن
527G-5شعله
مدل 527G
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,100,000
36,627,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 519M
اجاق گاز شیشه ای کن
519M-5شعله
مدل 519M
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 522M
اجاق گاز شیشه ای کن
522M-5شعله
مدل 522M
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8503
اجاق گاز شیشه ای کن
CG8503-5شعله
مدل CG8503
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8504
اجاق گاز شیشه ای کن
CG8504-5شعله
مدل CG8504
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,800,000
36,366,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9502
اجاق گاز شیشه ای کن
CG9502-5شعله
مدل CG9502
اجاق گاز کن-شیشه ای
52,500,000
45,675,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل مشکی
اجاق گاز شیشه ای کن
اپل مشکی-5شعله
مدل اپل مشکی
اجاق گاز کن-شیشه ای
41,950,000
36,496,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل سفید
اجاق گاز شیشه ای کن
اپل سفید-5شعله
مدل اپل سفید
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,450,000
37,801,500
اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک سفید
اجاق گاز شیشه ای کن
پاردیک سفید-5شعله
مدل پاردیک سفید
اجاق گاز کن-شیشه ای
43,300,000
37,671,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک مشکی
اجاق گاز شیشه ای کن
پاردیک مشکی-5شعله
مدل پاردیک مشکی
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,000,000
36,540,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC
اجاق گاز شیشه ای کن
526GC-5شعله
مدل 526GC
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,100,000
36,627,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC
اجاق گاز شیشه ای کن
527GC-5شعله
مدل 527GC
اجاق گاز کن-شیشه ای
42,100,000
36,627,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8501
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8501-5شعله
مدل IG8501
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8502
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8502-5شعله
مدل IG8502
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8503
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8503-5شعله
مدل IG8503
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8505
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8505-5شعله
مدل IG8505
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8514
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8514-5شعله
مدل IG8514
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8515
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8515-5شعله
مدل IG8515
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8521
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8521-5شعله
مدل IG8521
اجاق گاز کن-شیشه ای
31,300,000
27,231,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8507
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8507-5شعله
مدل IG8507
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8509
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8509-5شعله
مدل IG8509
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8510
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8510-5شعله
مدل IG8510
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9571
اجاق گاز شیشه ای کن
CG9571-5شعله
مدل CG9571
اجاق گاز کن-شیشه ای
48,200,000
41,934,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CS8571
اجاق گاز شیشه ای کن
CS8571-5شعله
مدل CS8571
اجاق گاز کن-شیشه ای
45,600,000
39,672,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8516
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8516-5شعله
مدل IG8516
اجاق گاز کن-شیشه ای
29,500,000
25,665,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8519
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8519-5شعله
مدل IG8519
اجاق گاز کن-شیشه ای
31,300,000
27,231,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8520
اجاق گاز شیشه ای کن
IG8520-5شعله
مدل IG8520
اجاق گاز کن-شیشه ای
31,300,000
27,231,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 422M
اجاق گاز شیشه ای کن
422M-4شعله
مدل 422M
اجاق گاز کن-شیشه ای
39,300,000
34,191,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 425M
اجاق گاز شیشه ای کن
425M-4شعله
مدل 425M
اجاق گاز کن-شیشه ای
39,100,000
34,017,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 403G
اجاق گاز شیشه ای کن
403G-4شعله
مدل 403G
اجاق گاز کن-شیشه ای
37,700,000
32,799,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG1402
اجاق گاز شیشه ای کن
CG1402-4شعله
مدل CG1402
اجاق گاز کن-شیشه ای
44,800,000
38,976,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6401
اجاق گاز شیشه ای کن
IG6401-4شعله
مدل IG6401
اجاق گاز کن-شیشه ای
22,500,000
19,575,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6403
اجاق گاز شیشه ای کن
IG6403-4شعله
مدل IG6403
اجاق گاز کن-شیشه ای
23,800,000
20,706,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 302G
اجاق گاز شیشه ای کن
302G-3شعله
مدل 302G
اجاق گاز کن-شیشه ای
32,500,000
28,275,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل G303
اجاق گاز شیشه ای کن
G303-3شعله
مدل G303
اجاق گاز کن-شیشه ای
38,900,000
33,843,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل 203G
اجاق گاز شیشه ای کن
203G-2شعله
مدل 203G
اجاق گاز کن-شیشه ای
21,000,000
18,270,000
اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG3201
اجاق گاز شیشه ای کن
IG3201-2شعله
مدل IG3201
اجاق گاز کن-شیشه ای
14,950,000
13,006,500

لوازم خانگی کن

اجاق گاز آشپزخانه

خرید و فروش اجاق گاز کن

خدمات پس از فروش کن

اجاق گاز صفحه ای

اجاق گاز شیشه ای

اجاق گاز استیل

اجاق گاز رومیزی

لیست قیمت محصولات کن

کاتالوگ محصولات کن

راهنمای خرید اجاق گاز

نمایندگی شرکت کن