نماد الکترونیکی   نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاه ساختمون
گروه صنعتی فردوس کاران امید با نام تجاری ایلیا استیل در زمینه تولید لوازم آشپزخانه و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و ماشین آلات اتوماتیک ایتالیایی و استفاده از بهترین نوع مواد اولیه و قطعات وارداتی نظیر استیل 304 کمپانی THYSSEN KRUPP آلمان ، سرشعله وشیر آلات SABAF ایتالیا ، شیشه SCHOTT آلمان و سعی بر آن داشته تا اطمینان خاطر مصرف کنندگان عزیز را فراهم آورد.کلیه اجاق گازها دارای 18 ماه گارانتی ،گرید انرژی A و با نصب رایگان می باشند.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت ایلیا استیل

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4
 تیزر شماره 5
 تیزر شماره 6

خدمات پس از فروش شرکت ایلیا استیل

جدیدترین محصولات ایلیا استیل

مطالب آموزشی اجاق گاز

آگهی نامه تخصصی ساختمون

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S501
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S501-5شعله
مدل S501
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
17,691,400
15,568,432
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S502
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S502-5شعله
مدل S502
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
17,691,400
15,568,432
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S503
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S503-5شعله
مدل S503
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
17,892,800
15,745,664
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S505
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S505-5شعله
مدل S505
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
18,603,000
16,370,640
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S506
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S506-5شعله
مدل S506
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
18,603,000
16,370,640
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S507
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S507-5شعله
مدل S507
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
19,302,600
16,986,288
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S508
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S508-5شعله
مدل S508
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
17,866,300
15,722,344
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S403
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S403-4شعله
مدل S403
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
13,631,600
11,995,808
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S201
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S201-2شعله
مدل S201
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
8,893,400
7,826,192
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503T
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G503T-5شعله
مدل G503T
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,815,500
15,677,640
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G505
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G505-5شعله
مدل G505
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
36,505,000
32,124,400
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G518
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G518-5شعله
مدل G518
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,739,100
15,610,408
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G522
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G522-5شعله
مدل G522
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,739,100
15,610,408
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G523
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G523-5شعله
مدل G523
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
18,862,700
16,599,176
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G524
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G524-5شعله
مدل G524
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
21,560,000
18,972,800
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G525
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G525-5شعله
مدل G525
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,930,000
15,778,400
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G527
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G527-5شعله
مدل G527
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
18,865,000
16,601,200
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G528
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G528-5شعله
مدل G528
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
18,865,000
16,601,200
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S512
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
S512-5شعله
مدل S512
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
19,310,000
16,992,800
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S513
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
S513-5شعله
مدل S513
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
19,310,000
16,992,800
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S514
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
S514-5شعله
مدل S514
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
18,950,000
16,676,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S515
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
S515-5شعله
مدل S515
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
19,310,000
16,992,800
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G501
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G501-5شعله
مدل G501
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
18,862,700
16,599,176
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G502
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G502-5شعله
مدل G502
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,441,000
15,348,080
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503M فریم دار
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G503M فریم دار-5شعله
مدل G503M فریم دار
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
21,194,500
18,651,160
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G504M فریم دار
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G504M فریم دار-5شعله
مدل G504M فریم دار
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
21,792,500
19,177,400
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G506
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G506-5شعله
مدل G506
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,892,800
15,745,664
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G508
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G508-5شعله
مدل G508
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
17,903,400
15,754,992
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416M
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G416M-4شعله
مدل G416M
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
15,967,750
14,051,620
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G402
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G402-4شعله
مدل G402
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
12,705,050
11,180,444
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G408
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G408-4شعله
مدل G408
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
13,801,200
12,145,056
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G415
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G415-4شعله
مدل G415
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
14,108,600
12,415,568
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G416-4شعله
مدل G416
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
14,108,600
12,415,568
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G302
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G302-3شعله
مدل G302
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
11,697,100
10,293,448
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G202
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G202-2شعله
مدل G202
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
8,350,680
7,348,598

لوازم خانگی ایلیا استیل

اجاق گاز آشپزخانه

خرید و فروش اجاق گاز ایلیا استیل

خدمات پس از فروش ایلیا استیل

اجاق گاز صفحه ای

اجاق گاز شیشه ای

اجاق گاز استیل

اجاق گاز رومیزی

لیست قیمت محصولات ایلیا استیل

کاتالوگ محصولات ایلیا استیل

راهنمای خرید اجاق گاز

نمایندگی شرکت ایلیا استیل