نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

فعاليت توليدي گروه صنعتی اخوان با توليد قطعات پرسي در صنعت ابزار و تجهيزات مرتبط با ساختمان سازي شروع و با توجه به رشد صنعت ساختمان و نياز كشور به توليدات با كيفيت لوازم آشپزخانه ، منجر به تنوع بي نظير محصولات خانگي شامل انواع سينك هاي ظرفشوئي ، انواع اجاق گاز هاي مبله و رومیزی استيل و شيشه اي ، انواع فر هاي گازي و برقي ، انواع هودهاي آشپزخانه شده است. اخوان دارنده استاندارد ایران و اروپا و منتخب موسسه استاندارد ایران در سال های 87 تا 91 می باشد.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت اخوان

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4
 تیزر شماره 5
 تیزر شماره 6
 تیزر شماره 7
 تیزر شماره 8
 تیزر شماره 9

خدمات پس از فروش شرکت اخوان

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

جدیدترین محصولات اخوان

مطالب آموزشی هود آشپزخانه

آگهی نامه تخصصی ساختمون

هود اخوان زیر کابینتی مدل H16
هود زیر کابینتی اخوان
H16
مدل H16
هود اخوان-زیر کابینتی
5,200,000
4,446,000
هود اخوان زیر کابینتی مدل H16_60
هود زیر کابینتی اخوان
H16_60
مدل H16_60
هود اخوان-زیر کابینتی
4,793,000
4,098,015
هود اخوان شومینه ای مدل H4
هود شومینه ای اخوان
H4
مدل H4
هود اخوان-شومینه ای
9,806,000
8,384,130
هود اخوان شومینه ای مدل H10
هود شومینه ای اخوان
H10
مدل H10
هود اخوان-شومینه ای
7,333,000
6,269,715
هود اخوان شومینه ای مدل H11
هود شومینه ای اخوان
H11
مدل H11
هود اخوان-شومینه ای
8,128,000
6,949,440
هود اخوان شومینه ای مدل H11G
هود شومینه ای اخوان
H11G
مدل H11G
هود اخوان-شومینه ای
8,249,000
7,052,895
هود اخوان شومینه ای مدل H18
هود شومینه ای اخوان
H18
مدل H18
هود اخوان-شومینه ای
7,647,000
6,538,185
هود اخوان شومینه ای مدل H18G
هود شومینه ای اخوان
H18G
مدل H18G
هود اخوان-شومینه ای
7,763,000
6,637,365
هود اخوان شومینه ای مدل H20
هود شومینه ای اخوان
H20
مدل H20
هود اخوان-شومینه ای
8,433,000
7,210,215
هود اخوان شومینه ای مدل H20G
هود شومینه ای اخوان
H20G
مدل H20G
هود اخوان-شومینه ای
8,548,000
7,308,540
هود اخوان شومینه ای مدل H21
هود شومینه ای اخوان
H21
مدل H21
هود اخوان-شومینه ای
11,837,000
10,120,635
هود اخوان شومینه ای مدل H27
هود شومینه ای اخوان
H27
مدل H27
هود اخوان-شومینه ای
9,731,000
8,320,005
هود اخوان شومینه ای مدل H27_4S
هود شومینه ای اخوان
H27_4S
مدل H27_4S
هود اخوان-شومینه ای
9,818,000
8,394,390
هود اخوان شومینه ای مدل H28_4S
هود شومینه ای اخوان
H28_4S
مدل H28_4S
هود اخوان-شومینه ای
9,267,000
7,923,285
هود اخوان شومینه ای مدل H30
هود شومینه ای اخوان
H30
مدل H30
هود اخوان-شومینه ای
8,984,000
7,681,320
هود اخوان شومینه ای مدل H31
هود شومینه ای اخوان
H31
مدل H31
هود اخوان-شومینه ای
7,892,000
6,747,660
هود اخوان شومینه ای مدل H35
هود شومینه ای اخوان
H35
مدل H35
هود اخوان-شومینه ای
9,091,000
7,772,805
هود اخوان شومینه ای مدل H47
هود شومینه ای اخوان
H47
مدل H47
هود اخوان-شومینه ای
9,219,000
7,882,245
هود اخوان شومینه ای مدل H49
هود شومینه ای اخوان
H49
مدل H49
هود اخوان-شومینه ای
9,013,000
7,706,115
هود اخوان شومینه ای مدل H49TS
هود شومینه ای اخوان
H49TS
مدل H49TS
هود اخوان-شومینه ای
9,586,000
8,196,030
هود اخوان مخفی مدل H64
هود مخفی اخوان
H64
مدل H64
هود اخوان-مخفی
6,547,000
5,597,685
هود اخوان مورب مدل H32
هود مورب اخوان
H32
مدل H32
هود اخوان-مورب
12,027,000
10,283,085
هود اخوان مورب مدل H32TS
هود مورب اخوان
H32TS
مدل H32TS
هود اخوان-مورب
12,416,000
10,615,680
هود اخوان مورب مدل H33
هود مورب اخوان
H33
مدل H33
هود اخوان-مورب
12,941,000
11,064,555
هود اخوان مورب مدل H34
هود مورب اخوان
H34
مدل H34
هود اخوان-مورب
14,291,000
12,218,805
هود اخوان مورب مدل H37
هود مورب اخوان
H37
مدل H37
هود اخوان-مورب
7,337,000
6,273,135
هود اخوان مورب مدل H43
هود مورب اخوان
H43
مدل H43
هود اخوان-مورب
15,228,000
13,019,940
هود اخوان مورب مدل H66MF
هود مورب اخوان
H66MF
مدل H66MF
هود اخوان-مورب
12,681,000
10,842,255
هود اخوان مورب مدل H44
هود مورب اخوان
H44
مدل H44
هود اخوان-مورب
12,110,000
10,354,050
هود اخوان مورب مدل H57MF
هود مورب اخوان
H57MF
مدل H57MF
هود اخوان-مورب
16,222,000
13,869,810
هود اخوان مورب مدل H45
هود مورب اخوان
H45
مدل H45
هود اخوان-مورب
12,676,000
10,837,980
هود اخوان مورب مدل H69
هود مورب اخوان
H69
مدل H69
هود اخوان-مورب
18,584,000
15,889,320
هود اخوان مورب مدل H46
هود مورب اخوان
H46
مدل H46
هود اخوان-مورب
12,425,000
10,623,375
هود اخوان مورب مدل H72TB
هود مورب اخوان
H72TB
مدل H72TB
هود اخوان-مورب
11,239,000
9,609,345
هود اخوان مورب مدل H74
هود مورب اخوان
H74
مدل H74
هود اخوان-مورب
11,257,000
9,624,735
هود اخوان مورب مدل H63W
هود مورب اخوان
H63W
مدل H63W
هود اخوان-مورب
12,283,000
10,501,965
هود اخوان مورب مدل H64TS
هود مورب اخوان
H64TS
مدل H64TS
هود اخوان-مورب
7,487,000
6,401,385
هود اخوان مورب مدل H51
هود مورب اخوان
H51
مدل H51
هود اخوان-مورب
10,573,000
9,039,915
هود اخوان مورب مدل H64TC
هود مورب اخوان
H64TC
مدل H64TC
هود اخوان-مورب
7,593,000
6,492,015
هود اخوان مورب مدل H64TB
هود مورب اخوان
H64TB
مدل H64TB
هود اخوان-مورب
7,310,000
6,250,050
هود اخوان مورب مدل H53
هود مورب اخوان
H53
مدل H53
هود اخوان-مورب
12,115,000
10,358,325
هود اخوان مورب مدل H55
هود مورب اخوان
H55
مدل H55
هود اخوان-مورب
12,116,000
10,359,180
هود اخوان مورب مدل H58
هود مورب اخوان
H58
مدل H58
هود اخوان-مورب
14,906,000
12,744,630
هود اخوان مورب مدل H63
هود مورب اخوان
H63
مدل H63
هود اخوان-مورب
10,825,000
9,255,375
هود اخوان مورب مدل H61
هود مورب اخوان
H61
مدل H61
هود اخوان-مورب
10,941,000
9,354,555
هود اخوان مورب مدل H62
هود مورب اخوان
H62
مدل H62
هود اخوان-مورب
11,531,000
9,859,005
هود اخوان مورب مدل H72
هود مورب اخوان
H72
مدل H72
هود اخوان-مورب
11,557,000
9,881,235
هود اخوان مورب مدل H72BMF
هود مورب اخوان
H72BMF
مدل H72BMF
هود اخوان-مورب
12,600,000
10,773,000
هود اخوان مورب مدل H73
هود مورب اخوان
H73
مدل H73
هود اخوان-مورب
10,814,000
9,245,970
هود اخوان مورب مدل H65
هود مورب اخوان
H65
مدل H65
هود اخوان-مورب
10,971,000
9,380,205
هود اخوان مورب مدل H66
هود مورب اخوان
H66
مدل H66
هود اخوان-مورب
11,321,000
9,679,455
هود اخوان مورب مدل H67
هود مورب اخوان
H67
مدل H67
هود اخوان-مورب
10,331,000
8,833,005

لوازم خانگی اخوان

هود آشپزخانه

خرید و فروش هود اخوان

هود مورب

هود شومینه ای

هود زیر کابینتی

هود مخفی

خدمات پس از فروش اخوان

لیست قیمت محصولات اخوان

کاتالوگ محصولات اخوان

راهنمای خرید هود آشپزخانه

نمایندگی شرکت اخوان