همکاران و انبوه سازان گرامی

شایان
شایان

نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

آشنایی با گروه صنعتی شایان

شركت شیرآلات شایان با سی سال سابقه درخشان در تولید شیرآلات بهداشتی (شیرآلات اهرمی - شیرآلات کلاسیک - علم یونیکا) نامی آشنا و معتبر برای مصرف كنندگان عزیز می باشد. این شركت با در اختیار داشتن كادر فنی مجرب و بهره گیری از دانش روز و استفاده از تكنولوژی مدرن همواره سعی در تولید محصولات متنوع ، با كیفیت و بادوام داشته است

آگهی نامه تخصصی ساختمون

شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-آفتابه
3,489,000
3,314,550
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-دوش
3,489,000
3,314,550
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,552,000
3,374,400
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,552,000
3,374,400
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-روشویی پایه بلند
4,900,000
4,655,000
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
6,188,000
5,878,600
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-دوش
5,602,000
5,321,900
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
4,184,000
3,974,800
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,931,000
5,634,450
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-آفتابه
4,979,000
4,730,050
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-دوش
5,720,000
5,434,000
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
4,713,000
4,477,350
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,824,000
5,532,800
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-آفتابه
4,107,000
3,901,650
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-دوش
4,393,000
4,173,350
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,639,000
3,457,050
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,658,000
3,475,100
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-آفتابه
3,279,000
3,115,050
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-دوش
3,863,000
3,669,850
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,195,000
3,035,250
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,372,000
3,203,400
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-آفتابه
3,279,000
3,115,050
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-دوش
3,863,000
3,669,850
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,195,000
3,035,250
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,372,000
3,203,400
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-آفتابه
2,422,000
2,300,900
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-دوش
3,428,000
3,256,600
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,079,000
2,925,050
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,888,000
4,643,600
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-آفتابه
3,339,000
3,172,050
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-دوش
3,586,000
3,406,700
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,173,000
3,014,350
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,528,000
3,351,600
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-آفتابه
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-دوش
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-آفتابه
4,107,000
3,901,650
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-دوش
4,393,000
4,173,350
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,639,000
3,457,050
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,658,000
3,475,100
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-آفتابه
7,461,000
7,087,950
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-دوش
6,187,000
5,877,650
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
6,397,000
6,077,150
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
7,086,000
6,731,700
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
8,887,000
8,442,650
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
7,969,000
7,570,550
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-دوش
8,100,000
7,695,000
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
10,327,000
9,810,650
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
6,433,000
6,111,350
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
5,114,000
4,858,300
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-دوش
6,066,000
5,762,700
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
6,416,000
6,095,200
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-آفتابه
2,172,000
2,063,400
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-دوش
2,962,000
2,813,900
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,661,000
2,527,950
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,934,000
2,787,300
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,918,000
3,722,100
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,480,000
3,306,000
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-دوش
4,221,000
4,009,950
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-آفتابه
3,220,000
3,059,000
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-آفتابه
1,930,000
1,833,500
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-دوش
2,462,000
2,338,900
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,566,000
2,437,700
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,612,000
2,481,400
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,944,000
2,796,800
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,757,000
2,619,150
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-دوش
2,682,000
2,547,900
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-آفتابه
2,187,000
2,077,650
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,072,000
4,818,400
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,833,000
3,641,350
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-دوش
4,180,000
3,971,000
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-آفتابه
3,544,000
3,366,800
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-آفتابه
3,110,000
2,954,500
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-دوش
3,681,000
3,496,950
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,223,000
3,061,850
شیرآلات شایان طنابی مدل طنابی
شیرآلات طنابی شایان
طنابی
مدل طنابی
شیرآلات شایان-فلاش تانک
1,929,000
1,832,550
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-آفتابه
3,451,000
3,278,450
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-دوش
3,723,000
3,536,850
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,015,000
2,864,250
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,943,000
3,745,850
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
4,029,000
3,827,550
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,550,000
3,372,500
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-دوش
3,922,000
3,725,900
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-آفتابه
3,747,000
3,559,650
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان بهار مدل بهار
شیرآلات بهار شایان
بهار
مدل بهار
شیرآلات شایان-ظرفشویی دیواری
3,740,000
3,553,000
شیرآلات شایان چشمی مدل چشمی
شیرآلات چشمی شایان
چشمی
مدل چشمی
شیرآلات شایان-روشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان دسته بغل الماس مدل دسته بغل الماس
شیرآلات دسته بغل الماس شایان
دسته بغل الماس
مدل دسته بغل الماس
شیرآلات شایان-روشویی
4,697,000
4,462,150
شیرآلات شایان فیروزه مدل فیروزه
شیرآلات فیروزه شایان
فیروزه
مدل فیروزه
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,520,000
4,294,000
شیرآلات شایان جام مدل جام
شیرآلات جام شایان
جام
مدل جام
شیرآلات شایان-روشویی
2,367,000
2,248,650
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,028,000
3,826,600
شیرآلات شایان رویال طلایی مدل رویال طلایی
شیرآلات رویال طلایی شایان
رویال طلایی
مدل رویال طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان شقایق مدل شقایق
شیرآلات شقایق شایان
شقایق
مدل شقایق
شیرآلات شایان-روشویی
2,054,000
1,951,300
شیرآلات شایان شایان2 مدل شایان2
شیرآلات شایان2 شایان
شایان2
مدل شایان2
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان شایان3 مدل شایان3
شیرآلات شایان3 شایان
شایان3
مدل شایان3
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان لمسی مدل لمسی
شیرآلات لمسی شایان
لمسی
مدل لمسی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان ونوس مدل ونوس
شیرآلات ونوس شایان
ونوس
مدل ونوس
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,546,000
4,318,700
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
12,504,000
11,878,800
شیرآلات شایان آبشار مدل آبشار
شیرآلات آبشار شایان
آبشار
مدل آبشار
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,719,000
1,633,050
شیرآلات شایان اروند مدل اروند
شیرآلات اروند شایان
اروند
مدل اروند
شیرآلات شایان-علم یونیکا
4,449,000
4,226,550
شیرآلات شایان دیبا مدل دیبا
شیرآلات دیبا شایان
دیبا
مدل دیبا
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,028,000
1,926,600
شیرآلات شایان هرمز مدل هرمز
شیرآلات هرمز شایان
هرمز
مدل هرمز
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,693,000
1,608,350
شیرآلات شایان هرمز سفید مدل هرمز سفید
شیرآلات هرمز سفید شایان
هرمز سفید
مدل هرمز سفید
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,940,000
1,843,000
شیرآلات شایان خلیج مدل خلیج
شیرآلات خلیج شایان
خلیج
مدل خلیج
شیرآلات شایان-علم یونیکا
6,431,000
6,109,450
شیرآلات شایان خزر مدل خزر
شیرآلات خزر شایان
خزر
مدل خزر
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,680,000
1,596,000
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-علم یونیکا
6,729,000
6,392,550
شیرآلات شایان سوپرفلت طلایی مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات سوپرفلت طلایی شایان
سوپرفلت طلایی
مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
11,001,000
10,450,950

آموزش نصب شیرآلات

شیرآلات شایان

شیرآلات بهداشتی ساختمان

خدمات پس از فروش شایان

خرید و فروش شیرآلات شایان

لیست قیمت محصولات شایان

کاتالوگ محصولات شایان

راهنمای خرید شیرآلات

نمایندگی شرکت شایان