نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

فعاليت توليدي گروه صنعتی اخوان با توليد قطعات پرسي در صنعت ابزار و تجهيزات مرتبط با ساختمان سازي شروع و با توجه به رشد صنعت ساختمان و نياز كشور به توليدات با كيفيت لوازم آشپزخانه ، منجر به تنوع بي نظير محصولات خانگي شامل انواع سينك هاي ظرفشوئي ، انواع اجاق گاز هاي مبله و رومیزی استيل و شيشه اي ، انواع فر هاي گازي و برقي ، انواع هودهاي آشپزخانه شده است. اخوان دارنده استاندارد ایران و اروپا و منتخب موسسه استاندارد ایران در سال های 87 تا 91 می باشد. کلیه سینک ها با سیفون و زیرآب و اکثر آنها دارای لوازم جانبی می باشند.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت اخوان

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4
 تیزر شماره 5
 تیزر شماره 6
 تیزر شماره 7
 تیزر شماره 8
 تیزر شماره 9

خدمات پس از فروش شرکت اخوان

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

جدیدترین محصولات اخوان

آگهی نامه تخصصی ساختمون

سینک اخوان توکار مدل 302
سینک توکار اخوان
302
مدل 302
سینک اخوان-توکار
8,257,000
6,440,460
سینک اخوان توکار مدل 145
سینک توکار اخوان
145
مدل 145
سینک اخوان-توکار
4,278,000
3,336,840
سینک اخوان روکار مدل 134
سینک روکار اخوان
134
مدل 134
سینک اخوان-روکار
4,943,000
3,855,540
سینک اخوان روکار مدل 25
سینک روکار اخوان
25
مدل 25
سینک اخوان-روکار
4,810,000
3,751,800
سینک اخوان روکار مدل 148
سینک روکار اخوان
148
مدل 148
سینک اخوان-روکار
4,621,000
3,604,380
سینک اخوان روکار مدل 146
سینک روکار اخوان
146
مدل 146
سینک اخوان-روکار
4,620,000
3,603,600
سینک اخوان توکار مدل 147
سینک توکار اخوان
147
مدل 147
سینک اخوان-توکار
4,278,000
3,336,840
سینک اخوان توکار مدل 72
سینک توکار اخوان
72
مدل 72
سینک اخوان-توکار
4,258,000
3,321,240
سینک اخوان روکار مدل 111
سینک روکار اخوان
111
مدل 111
سینک اخوان-روکار
3,800,000
2,964,000
سینک اخوان توکار مدل 136SP
سینک توکار اخوان
136SP
مدل 136SP
سینک اخوان-توکار
2,868,000
2,237,040
سینک اخوان روکار مدل 124
سینک روکار اخوان
124
مدل 124
سینک اخوان-روکار
1,357,000
1,058,460
سینک اخوان توکار مدل 304
سینک توکار اخوان
304
مدل 304
سینک اخوان-توکار
8,257,000
6,440,460
سینک اخوان توکار مدل 300
سینک توکار اخوان
300
مدل 300
سینک اخوان-توکار
8,257,000
6,440,460
سینک اخوان توکار مدل 306
سینک توکار اخوان
306
مدل 306
سینک اخوان-توکار
7,601,000
5,928,780
سینک اخوان توکار مدل 308
سینک توکار اخوان
308
مدل 308
سینک اخوان-توکار
7,601,000
5,928,780
سینک اخوان توکار مدل 310
سینک توکار اخوان
310
مدل 310
سینک اخوان-توکار
7,601,000
5,928,780
سینک اخوان روکار مدل 57
سینک روکار اخوان
57
مدل 57
سینک اخوان-روکار
5,811,000
4,532,580
سینک اخوان روکار مدل 33
سینک روکار اخوان
33
مدل 33
سینک اخوان-روکار
5,424,000
4,230,720
سینک اخوان توکار مدل 312
سینک توکار اخوان
312
مدل 312
سینک اخوان-توکار
5,414,000
4,222,920
سینک اخوان توکار مدل 314
سینک توکار اخوان
314
مدل 314
سینک اخوان-توکار
5,414,000
4,222,920
سینک اخوان توکار مدل 316
سینک توکار اخوان
316
مدل 316
سینک اخوان-توکار
5,414,000
4,222,920
سینک اخوان توکار مدل 49
سینک توکار اخوان
49
مدل 49
سینک اخوان-توکار
5,270,000
4,110,600
سینک اخوان توکار مدل 16
سینک توکار اخوان
16
مدل 16
سینک اخوان-توکار
5,178,000
4,038,840
سینک اخوان روکار مدل 41
سینک روکار اخوان
41
مدل 41
سینک اخوان-روکار
5,125,000
3,997,500
سینک اخوان توکار مدل 8
سینک توکار اخوان
8
مدل 8
سینک اخوان-توکار
5,106,000
3,982,680
سینک اخوان توکار مدل 47
سینک توکار اخوان
47
مدل 47
سینک اخوان-توکار
4,877,000
3,804,060
سینک اخوان روکار مدل 29
سینک روکار اخوان
29
مدل 29
سینک اخوان-روکار
4,805,000
3,747,900
سینک اخوان توکار مدل 12
سینک توکار اخوان
12
مدل 12
سینک اخوان-توکار
4,777,000
3,726,060
سینک اخوان توکار مدل 71
سینک توکار اخوان
71
مدل 71
سینک اخوان-توکار
4,663,000
3,637,140
سینک اخوان توکار مدل 67
سینک توکار اخوان
67
مدل 67
سینک اخوان-توکار
4,656,000
3,631,680
سینک اخوان توکار مدل 69
سینک توکار اخوان
69
مدل 69
سینک اخوان-توکار
4,656,000
3,631,680
سینک اخوان توکار مدل 43
سینک توکار اخوان
43
مدل 43
سینک اخوان-توکار
4,649,000
3,626,220
سینک اخوان توکار مدل 130
سینک توکار اخوان
130
مدل 130
سینک اخوان-توکار
4,637,000
3,616,860
سینک اخوان روکار مدل 144
سینک روکار اخوان
144
مدل 144
سینک اخوان-روکار
4,634,000
3,614,520
سینک اخوان روکار مدل 60
سینک روکار اخوان
60
مدل 60
سینک اخوان-روکار
4,539,000
3,540,420
سینک اخوان توکار مدل 6
سینک توکار اخوان
6
مدل 6
سینک اخوان-توکار
4,480,000
3,494,400
سینک اخوان روکار مدل 23
سینک روکار اخوان
23
مدل 23
سینک اخوان-روکار
4,404,000
3,435,120
سینک اخوان روکار مدل 74
سینک روکار اخوان
74
مدل 74
سینک اخوان-روکار
4,350,000
3,393,000
سینک اخوان توکار مدل 141
سینک توکار اخوان
141
مدل 141
سینک اخوان-توکار
4,333,000
3,379,740
سینک اخوان روکار مدل 143
سینک روکار اخوان
143
مدل 143
سینک اخوان-روکار
4,309,000
3,361,020
سینک اخوان توکار مدل 140
سینک توکار اخوان
140
مدل 140
سینک اخوان-توکار
4,231,000
3,300,180
سینک اخوان روکار مدل 142
سینک روکار اخوان
142
مدل 142
سینک اخوان-روکار
4,228,000
3,297,840
سینک اخوان توکار مدل 119
سینک توکار اخوان
119
مدل 119
سینک اخوان-توکار
4,206,000
3,280,680
سینک اخوان توکار مدل 65
سینک توکار اخوان
65
مدل 65
سینک اخوان-توکار
4,191,000
3,268,980
سینک اخوان روکار مدل 75
سینک روکار اخوان
75
مدل 75
سینک اخوان-روکار
4,139,000
3,228,420
سینک اخوان روکار مدل 36
سینک روکار اخوان
36
مدل 36
سینک اخوان-روکار
4,131,000
3,222,180
سینک اخوان روکار مدل 53
سینک روکار اخوان
53
مدل 53
سینک اخوان-روکار
4,128,000
3,219,840
سینک اخوان توکار مدل 4
سینک توکار اخوان
4
مدل 4
سینک اخوان-توکار
4,107,000
3,203,460
سینک اخوان روکار مدل 112
سینک روکار اخوان
112
مدل 112
سینک اخوان-روکار
4,093,000
3,192,540
سینک اخوان روکار مدل 116
سینک روکار اخوان
116
مدل 116
سینک اخوان-روکار
4,093,000
3,192,540
سینک اخوان توکار مدل 73
سینک توکار اخوان
73
مدل 73
سینک اخوان-توکار
4,040,000
3,151,200
سینک اخوان توکار مدل 18
سینک توکار اخوان
18
مدل 18
سینک اخوان-توکار
4,030,000
3,143,400
سینک اخوان روکار مدل 59
سینک روکار اخوان
59
مدل 59
سینک اخوان-روکار
4,030,000
3,143,400
سینک اخوان توکار مدل 139
سینک توکار اخوان
139
مدل 139
سینک اخوان-توکار
4,009,000
3,127,020
سینک اخوان توکار مدل 110
سینک توکار اخوان
110
مدل 110
سینک اخوان-توکار
3,951,000
3,081,780
سینک اخوان توکار مدل 114
سینک توکار اخوان
114
مدل 114
سینک اخوان-توکار
3,951,000
3,081,780
سینک اخوان توکار مدل 114
سینک توکار اخوان
114
مدل 114
سینک اخوان-توکار
3,951,000
3,081,780
سینک اخوان روکار مدل 32
سینک روکار اخوان
32
مدل 32
سینک اخوان-روکار
3,937,000
3,070,860
سینک اخوان روکار مدل 27
سینک روکار اخوان
27
مدل 27
سینک اخوان-روکار
3,841,000
2,995,980
سینک اخوان توکار مدل 15
سینک توکار اخوان
15
مدل 15
سینک اخوان-توکار
3,823,000
2,981,940
سینک اخوان روکار مدل 115
سینک روکار اخوان
115
مدل 115
سینک اخوان-روکار
3,800,000
2,964,000
سینک اخوان توکار مدل 108
سینک توکار اخوان
108
مدل 108
سینک اخوان-توکار
3,780,000
2,948,400
سینک اخوان توکار مدل 10
سینک توکار اخوان
10
مدل 10
سینک اخوان-توکار
3,678,000
2,868,840
سینک اخوان توکار مدل 109
سینک توکار اخوان
109
مدل 109
سینک اخوان-توکار
3,643,000
2,841,540
سینک اخوان توکار مدل 113
سینک توکار اخوان
113
مدل 113
سینک اخوان-توکار
3,643,000
2,841,540
سینک اخوان توکار مدل 2
سینک توکار اخوان
2
مدل 2
سینک اخوان-توکار
3,496,000
2,726,880
سینک اخوان روکار مدل 31
سینک روکار اخوان
31
مدل 31
سینک اخوان-روکار
3,463,000
2,701,140
سینک اخوان توکار مدل 14
سینک توکار اخوان
14
مدل 14
سینک اخوان-توکار
3,356,000
2,617,680
سینک اخوان روکار مدل 104
سینک روکار اخوان
104
مدل 104
سینک اخوان-روکار
3,034,000
2,366,520
سینک اخوان روکار مدل 103
سینک روکار اخوان
103
مدل 103
سینک اخوان-روکار
3,006,000
2,344,680
سینک اخوان روکار مدل 52
سینک روکار اخوان
52
مدل 52
سینک اخوان-روکار
2,965,000
2,312,700
سینک اخوان توکار مدل 136
سینک توکار اخوان
136
مدل 136
سینک اخوان-توکار
2,698,000
2,104,440
سینک اخوان روکار مدل 51
سینک روکار اخوان
51
مدل 51
سینک اخوان-روکار
2,686,000
2,095,080
سینک اخوان توکار مدل 20
سینک توکار اخوان
20
مدل 20
سینک اخوان-توکار
2,635,000
2,055,300
سینک اخوان روکار مدل 150SP
سینک روکار اخوان
150SP
مدل 150SP
سینک اخوان-روکار
2,603,000
2,030,340
سینک اخوان روکار مدل 152SP
سینک روکار اخوان
152SP
مدل 152SP
سینک اخوان-روکار
2,603,000
2,030,340
سینک اخوان روکار مدل 154SP
سینک روکار اخوان
154SP
مدل 154SP
سینک اخوان-روکار
2,603,000
2,030,340
سینک اخوان روکار مدل 121
سینک روکار اخوان
121
مدل 121
سینک اخوان-روکار
2,552,000
1,990,560
سینک اخوان روکار مدل 40
سینک روکار اخوان
40
مدل 40
سینک اخوان-روکار
2,433,000
1,897,740
سینک اخوان توکار مدل 21
سینک توکار اخوان
21
مدل 21
سینک اخوان-توکار
2,369,000
1,847,820
سینک اخوان توکار مدل 1
سینک توکار اخوان
1
مدل 1
سینک اخوان-توکار
2,321,000
1,810,380
سینک اخوان روکار مدل 151SP
سینک روکار اخوان
151SP
مدل 151SP
سینک اخوان-روکار
2,314,000
1,804,920
سینک اخوان روکار مدل 153SP
سینک روکار اخوان
153SP
مدل 153SP
سینک اخوان-روکار
2,314,000
1,804,920
سینک اخوان روکار مدل 155SP
سینک روکار اخوان
155SP
مدل 155SP
سینک اخوان-روکار
2,314,000
1,804,920
سینک اخوان روکار مدل 127
سینک روکار اخوان
127
مدل 127
سینک اخوان-روکار
2,264,000
1,765,920
سینک اخوان روکار مدل 39
سینک روکار اخوان
39
مدل 39
سینک اخوان-روکار
2,144,000
1,672,320
سینک اخوان روکار مدل 38
سینک روکار اخوان
38
مدل 38
سینک اخوان-روکار
2,023,000
1,577,940
سینک اخوان روکار مدل 37
سینک روکار اخوان
37
مدل 37
سینک اخوان-روکار
1,914,000
1,492,920
سینک اخوان روکار مدل 125
سینک روکار اخوان
125
مدل 125
سینک اخوان-روکار
1,697,000
1,323,660
سینک اخوان روکار مدل 123
سینک روکار اخوان
123
مدل 123
سینک اخوان-روکار
1,590,000
1,240,200
سینک اخوان روکار مدل 126
سینک روکار اخوان
126
مدل 126
سینک اخوان-روکار
1,451,000
1,131,780
سینک اخوان توکار مدل 22
سینک توکار اخوان
22
مدل 22
سینک اخوان-توکار
1,436,000
1,120,080
سینک اخوان توکار مدل 22
سینک توکار اخوان
22
مدل 22
سینک اخوان-توکار
1,436,000
1,120,080
سینک اخوان روکار مدل 80
سینک روکار اخوان
80
مدل 80
سینک اخوان-روکار
0
0

سینک اخوان

سینک خارجی

خدمات پس از فروش اخوان

قیمت سینک اخوان

خرید و فروش سینک اخوان

لیست قیمت محصولات اخوان

کاتالوگ محصولات اخوان

راهنمای خرید سینک

نمایندگی شرکت اخوان