همکاران و انبوه سازان گرامی

مزو
مزو

نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

روشویی کابینتی  روشویی کابینتی مزو

آشنایی با گروه صنعتی مزو

مزو با تولید کابینت های سرویس بهداشتی در طرح ها و رنگ بندی های متنوع یکی از شرکت های پیشرو در تولید کابینت های حمام و سرویس های بهداشتی می باشد. ورق استفاده شده در این کابینت ها از جنس پی وی سی با ضخامت 16 میلیمتر ، ضد زنگ ، ضد آب و دارای 4 لایه رنگ می باشد.جنس لولاها استیل ضد زنگ و برخی از سنگ های روشویی ساخت شرکت گلسار فارس و نوین سرام و برخی دیگر وارداتی می باشند.کابینت های این شرکت دارای 3 سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل lucas
روشویی کابینتی دیواری مزو
lucas
مدل lucas
روشویی کابینتی مزو-دیواری
29,650,000
26,981,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل florance
روشویی کابینتی دیواری مزو
florance
مدل florance
روشویی کابینتی مزو-دیواری
29,600,000
26,936,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل belony
روشویی کابینتی دیواری مزو
belony
مدل belony
روشویی کابینتی مزو-دیواری
27,000,000
24,570,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل romans
روشویی کابینتی دیواری مزو
romans
مدل romans
روشویی کابینتی مزو-دیواری
25,100,000
22,841,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ronika wood
روشویی کابینتی دیواری مزو
ronika wood
مدل ronika wood
روشویی کابینتی مزو-دیواری
23,650,000
21,521,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ermia
روشویی کابینتی دیواری مزو
ermia
مدل ermia
روشویی کابینتی مزو-دیواری
23,500,000
21,385,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل queen
روشویی کابینتی دیواری مزو
queen
مدل queen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
22,500,000
20,475,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل venus
روشویی کابینتی دیواری مزو
venus
مدل venus
روشویی کابینتی مزو-دیواری
22,250,000
20,247,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل narsis
روشویی کابینتی دیواری مزو
narsis
مدل narsis
روشویی کابینتی مزو-دیواری
22,000,000
20,020,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل valentino
روشویی کابینتی دیواری مزو
valentino
مدل valentino
روشویی کابینتی مزو-دیواری
21,400,000
19,474,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل delfi
روشویی کابینتی دیواری مزو
delfi
مدل delfi
روشویی کابینتی مزو-دیواری
20,000,000
18,200,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل natalie
روشویی کابینتی دیواری مزو
natalie
مدل natalie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,550,000
17,790,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل julie
روشویی کابینتی دیواری مزو
julie
مدل julie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,500,000
17,745,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل otis
روشویی کابینتی دیواری مزو
otis
مدل otis
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,740,000
17,053,400
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kenzo
روشویی کابینتی دیواری مزو
kenzo
مدل kenzo
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,500,000
16,835,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل beauty
روشویی کابینتی دیواری مزو
beauty
مدل beauty
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,500,000
16,835,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل calara پایه دار
روشویی کابینتی دیواری مزو
calara پایه دار
مدل calara پایه دار
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,000,000
16,380,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF18
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF18
مدل AF18
روشویی کابینتی مزو-دیواری
17,950,000
16,334,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل araminta
روشویی کابینتی دیواری مزو
araminta
مدل araminta
روشویی کابینتی مزو-دیواری
17,500,000
15,925,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل versay
روشویی کابینتی دیواری مزو
versay
مدل versay
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,900,000
15,379,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل hermes
روشویی کابینتی دیواری مزو
hermes
مدل hermes
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,840,000
15,324,400
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kine
روشویی کابینتی دیواری مزو
kine
مدل kine
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,500,000
15,015,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ruby
روشویی کابینتی دیواری مزو
ruby
مدل ruby
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,860,000
14,432,600
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل clara
روشویی کابینتی دیواری مزو
clara
مدل clara
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,720,000
14,305,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل artin
روشویی کابینتی دیواری مزو
artin
مدل artin
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,450,000
14,059,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل dior
روشویی کابینتی دیواری مزو
dior
مدل dior
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,200,000
13,832,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل sky
روشویی کابینتی دیواری مزو
sky
مدل sky
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,800,000
13,468,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل eliza
روشویی کابینتی دیواری مزو
eliza
مدل eliza
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,560,000
13,249,600
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rio
روشویی کابینتی دیواری مزو
rio
مدل rio
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,500,000
13,195,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل verona
روشویی کابینتی دیواری مزو
verona
مدل verona
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,480,000
13,176,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل elena
روشویی کابینتی دیواری مزو
elena
مدل elena
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,300,000
13,013,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ariana
روشویی کابینتی دیواری مزو
ariana
مدل ariana
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,200,000
12,922,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل emma
روشویی کابینتی دیواری مزو
emma
مدل emma
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,110,000
12,840,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل casper
روشویی کابینتی دیواری مزو
casper
مدل casper
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,990,000
12,730,900
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF25
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF25
مدل AF25
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,900,000
12,649,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rita
روشویی کابینتی دیواری مزو
rita
مدل rita
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,650,000
12,421,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل vensa
روشویی کابینتی دیواری مزو
vensa
مدل vensa
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,880,000
11,720,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rolex
روشویی کابینتی دیواری مزو
rolex
مدل rolex
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,600,000
11,466,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF22
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF22
مدل AF22
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,550,000
11,420,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل nova
روشویی کابینتی دیواری مزو
nova
مدل nova
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,380,000
11,265,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل alfa
روشویی کابینتی دیواری مزو
alfa
مدل alfa
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,300,000
11,193,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF26
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF26
مدل AF26
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,590,000
10,546,900
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل alto
روشویی کابینتی دیواری مزو
alto
مدل alto
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,750,000
9,782,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF27
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF27
مدل AF27
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,720,000
9,755,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل karen
روشویی کابینتی دیواری مزو
karen
مدل karen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,500,000
8,645,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل maya
روشویی کابینتی دیواری مزو
maya
مدل maya
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,260,000
8,426,600
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل tulip
روشویی کابینتی دیواری مزو
tulip
مدل tulip
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,110,000
7,380,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF01
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF01
مدل AF01
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,490,000
6,815,900

روشویی کابینتی مزو

روشویی کابینتی خارجی

خدمات پس از فروش مزو

قیمت روشویی کابینتی مزو

خرید و فروش روشویی کابینتی مزو

لیست قیمت محصولات مزو

کاتالوگ محصولات مزو

راهنمای خرید روشویی کابینتی

نمایندگی شرکت مزو