همکاران و انبوه سازان گرامی

مزو
مزو

نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

روشویی کابینتی  روشویی کابینتی مزو

آشنایی با گروه صنعتی مزو

مزو با تولید کابینت های سرویس بهداشتی در طرح ها و رنگ بندی های متنوع یکی از شرکت های پیشرو در تولید کابینت های حمام و سرویس های بهداشتی می باشد. ورق استفاده شده در این کابینت ها از جنس پی وی سی با ضخامت 16 میلیمتر ، ضد زنگ ، ضد آب و دارای 4 لایه رنگ می باشد.جنس لولاها استیل ضد زنگ و برخی از سنگ های روشویی ساخت شرکت گلسار فارس و نوین سرام و برخی دیگر وارداتی می باشند.کابینت های این شرکت دارای 3 سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل florance
روشویی کابینتی دیواری مزو
florance
مدل florance
روشویی کابینتی مزو-دیواری
24,000,000
21,840,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل lucas
روشویی کابینتی دیواری مزو
lucas
مدل lucas
روشویی کابینتی مزو-دیواری
22,000,000
20,020,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل belony
روشویی کابینتی دیواری مزو
belony
مدل belony
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,500,000
17,745,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ronika wood
روشویی کابینتی دیواری مزو
ronika wood
مدل ronika wood
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,500,000
17,745,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل narsis
روشویی کابینتی دیواری مزو
narsis
مدل narsis
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,000,000
17,290,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ermia
روشویی کابینتی دیواری مزو
ermia
مدل ermia
روشویی کابینتی مزو-دیواری
19,000,000
17,290,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kenzo
روشویی کابینتی دیواری مزو
kenzo
مدل kenzo
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,500,000
16,835,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل beauty
روشویی کابینتی دیواری مزو
beauty
مدل beauty
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,500,000
16,835,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل romans
روشویی کابینتی دیواری مزو
romans
مدل romans
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,500,000
16,835,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل queen
روشویی کابینتی دیواری مزو
queen
مدل queen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,000,000
16,380,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل valentino
روشویی کابینتی دیواری مزو
valentino
مدل valentino
روشویی کابینتی مزو-دیواری
17,500,000
15,925,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل delfi
روشویی کابینتی دیواری مزو
delfi
مدل delfi
روشویی کابینتی مزو-دیواری
17,000,000
15,470,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل julie
روشویی کابینتی دیواری مزو
julie
مدل julie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,300,000
14,833,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل venus
روشویی کابینتی دیواری مزو
venus
مدل venus
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,000,000
14,560,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF18
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF18
مدل AF18
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,500,000
14,105,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل natalie
روشویی کابینتی دیواری مزو
natalie
مدل natalie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,500,000
14,105,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل araminta
روشویی کابینتی دیواری مزو
araminta
مدل araminta
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,000,000
13,650,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل calara پایه دار
روشویی کابینتی دیواری مزو
calara پایه دار
مدل calara پایه دار
روشویی کابینتی مزو-دیواری
15,000,000
13,650,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل otis
روشویی کابینتی دیواری مزو
otis
مدل otis
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,900,000
13,559,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rio
روشویی کابینتی دیواری مزو
rio
مدل rio
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,500,000
13,195,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل elena
روشویی کابینتی دیواری مزو
elena
مدل elena
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,300,000
13,013,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kine
روشویی کابینتی دیواری مزو
kine
مدل kine
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,900,000
12,649,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل dior
روشویی کابینتی دیواری مزو
dior
مدل dior
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,600,000
12,376,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل hermes
روشویی کابینتی دیواری مزو
hermes
مدل hermes
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,500,000
12,285,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل versay
روشویی کابینتی دیواری مزو
versay
مدل versay
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,500,000
12,285,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل clara
روشویی کابینتی دیواری مزو
clara
مدل clara
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,500,000
12,285,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ruby
روشویی کابینتی دیواری مزو
ruby
مدل ruby
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,500,000
11,375,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل sky
روشویی کابینتی دیواری مزو
sky
مدل sky
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,200,000
11,102,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل alfa
روشویی کابینتی دیواری مزو
alfa
مدل alfa
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,000,000
10,920,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل eliza
روشویی کابینتی دیواری مزو
eliza
مدل eliza
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,800,000
10,738,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ariana
روشویی کابینتی دیواری مزو
ariana
مدل ariana
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,800,000
10,738,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل casper
روشویی کابینتی دیواری مزو
casper
مدل casper
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,500,000
10,465,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF25
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF25
مدل AF25
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,200,000
10,192,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل verona
روشویی کابینتی دیواری مزو
verona
مدل verona
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,200,000
10,192,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF22
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF22
مدل AF22
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,000,000
10,010,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل emma
روشویی کابینتی دیواری مزو
emma
مدل emma
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,000,000
10,010,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل nova
روشویی کابینتی دیواری مزو
nova
مدل nova
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,500,000
9,555,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF26
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF26
مدل AF26
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,400,000
9,464,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rita
روشویی کابینتی دیواری مزو
rita
مدل rita
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,990,000
9,090,900
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل vensa
روشویی کابینتی دیواری مزو
vensa
مدل vensa
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,810,000
8,927,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل artin
روشویی کابینتی دیواری مزو
artin
مدل artin
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,800,000
8,918,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rolex
روشویی کابینتی دیواری مزو
rolex
مدل rolex
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,600,000
8,736,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل karen
روشویی کابینتی دیواری مزو
karen
مدل karen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,500,000
8,645,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل alto
روشویی کابینتی دیواری مزو
alto
مدل alto
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,830,000
8,035,300
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF27
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF27
مدل AF27
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,700,000
7,917,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF01
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF01
مدل AF01
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,490,000
6,815,900
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل maya
روشویی کابینتی دیواری مزو
maya
مدل maya
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,390,000
6,724,900
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل tulip
روشویی کابینتی دیواری مزو
tulip
مدل tulip
روشویی کابینتی مزو-دیواری
6,320,000
5,751,200

روشویی کابینتی مزو

روشویی کابینتی خارجی

خدمات پس از فروش مزو

قیمت روشویی کابینتی مزو

خرید و فروش روشویی کابینتی مزو

لیست قیمت محصولات مزو

کاتالوگ محصولات مزو

راهنمای خرید روشویی کابینتی

نمایندگی شرکت مزو